Du har säkert lagt märke till att fler och fler hemsidor under de senaste åren har blivit alltmer noggranna med att inhämta besökarnas samtycke till användningen av cookies. Vanligen sker det genom ett popup-fönster där besökaren får klicka i att denne godkänner att cookies används. Men har du bra koll på vad som gäller juridiskt för att använda cookies på din hemsida? Om inte, är du i gott sällskap. Vi har märkt att kunskapen om de krav som lagen ställer varierar. Vi har därför sammanfattat övergripande information om reglerna. Denna juridik är bra att känna till för dig som har eller som planerar att skaffa en hemsida.

Inledningsvis behöver du informera din hemsidas besökare om de cookies som används. Du behöver även inhämta besökarnas samtycke till användningen. Anledningen till att allt fler företag och privatpersoner nu är noggrannare med att inhämta godkännande är sannolikt att tillsynsmyndigheten, Post och Telestyrelsen (”PTS”), började bedriva tillsyn förra året mot vissa utvalda myndigheter och hemsidor såsom nyhetssajter och banker. PTS har tidigare förhållit sig passiv under vad de kallat en omställningstid från det att lagen ändrades.

Vad är cookies?

Cookies är textfiler som lagras i besökarens webbläsare för att spara och hämta uppgifter. Det finns olika sorters cookies. Dels sådana som enbart sparas under aktuell session fram till dess att användaren stänger webbläsaren, så kallade sessions-cookies, dels sådana som sparas under längre tid. Därutöver finns tredjeparts-cookies, vilka exempelvis används av tjänster såsom Google Analytics för att kartlägga hur hemsidan används. Även Flashkakor ska nämnas, vilka används i samband med Flashplayer-funktioner.

Cookies används framförallt för att förbättra hemsidans funktionalitet och användarupplevelsen samt för att kartlägga surfvanor. Det är cookies som skapar förutsättningarna för att rikta reklam till besökaren efter intressen. Därutöver möjliggör dessa textfiler att besökaren kan hålla sig inloggad på en hemsida under längre tid och att hemsidan memorerar språkinställningar och varor som lagts i kundkorgen. Cookies möjliggör även funktioner för att analysera hur hemsidan används. Reglerna för användningen regleras i lag om elektronisk kommunikation (2003:389) (”LEK”). Lagens bakomliggande syfte är att skydda besökarnas personliga integritet.

Övergripande skyldigheter

Som innehavare av en hemsida behöver du tänka på följande:

  • inhämta samtycke till användning av cookies innan dessa lagras;
  • ge användaren grundläggande och generell information om cookies;
  • informera om vilka cookies som används på din hemsida och syftet med användningen;
  • uppge vilken typ av data som lagras och under hur lång tid cookies kommer att sparas;
  • informera om cookies hanteras av tredje part;
  • informera om hur användaren kan neka att cookies används, exempelvis genom inställningar i webbläsaren samt hur ett tidigare givet samtycket kan återkallas;
  • uppge kontaktinformation dit användaren kan vända sig om denne har frågor om cookies.

Något formkrav eller av PTS förespråkad teknisk lösning för att inhämta samtycke finns idag inte. Ett samtycke inhämtas vanligen genom ett popup-fönster med kortfattad information som placeras väl synligt. Från detta popup-fönster är det bra att ha en länk till mer utförlig information om er användning av cookies så att besökaren lätt kan ta del av den.

Att bryta mot de regler som lagen uppställer är straffbelagt med böter, vilket drabbar den som ansvarar för hemsidan. Mindre allvarliga brott är undantagna från böter.

Hjälpmedel för att undersöka vilka cookies som används

Sammanfattningsvis behöver du som har en hemsida veta vilka cookies som används, informera besökarna om användningen och inhämta besökarnas samtycke. För att undersöka vilka cookies som används har PTS utvecklat en webbtjänst, vilken hjälper dig att utreda vilka cookies som finns på er hemsida.

Om du använder Flash-presentationer ska du vara medveten om att de kan innehålla tredjepartscookies och att ägaren till presentationen genom dessa kan registrera besök på din hemsida. Det är viktigt att du ger information om sådana cookies används samt om hur besökaren kan neka användningen. På Macromedias hemsida kan sekretessinställningar genomföras för webbplatser avseende Flash-kakor.

Avslutningsvis är vårt råd att diskutera igenom er användning av cookies med den som har utvecklat er hemsida, samt med eventuell annonsbyrå eller statistikföretag som ni använder, för att därefter sammanställa information till era besökare.

Vi hjälper er givetvis gärna om ni vill veta mer om vad som gäller juridiskt för er användning av cookies.