Vad vi gör
Entreprenad

Entreprenad

Att driva företag är som att bygga ett hus. Det blir lätt lite skevt och riskerar att rasa om man hoppar över saker såsom ritningar och spik. Vi har erfarenhet av vilka juridiska och praktiska problem som kan stötas på av både beställaren och entreprenören. Våra jurister hjälper dig att få rätsida på såväl affären som avtalen.

Läs mer

Standardavtal för entreprenad

På entreprenadrättens område finns det ingen specifik direkt tillämplig lag. Även om lagar på närliggande rättsområden, såsom köplagen, kan tjäna för viss vägledning är det standardavtal tillsammans med praxis som är de högsta rättskällorna på området.

Läs mer

Entreprenadavtal

Att en bit in i en pågående entreprenad stöta på obehagliga överraskningar är ofta både en otrevlig och dyr upplevelse. Det är därför viktigt att reglera affären i ett entreprenadavtal. Man får inte heller glömma bort att mindre justeringar i de vanligt förekommande standardvillkoren kan få stora efterverkningar.

Läs mer

Upphandling av entreprenad

Entreprenader blir ofta föremål för upphandling. Att formulera korrekt ställda frågor, avgöra hur standardvillkoren ska hanteras samt få till helheten i affären är bara ett par av de viktiga saker man ska tänka på om man är intresserad av upphandling av entreprenad.

Läs mer

Tvister vid entreprenad

Det är vanligt att de tvister som uppstår vid entreprenader beror på att kommunikationen avseende utförandet har varit otydlig mellan parterna. Detta leder till att beställaren anser att entreprenören gjort fel medan entreprenören anser att beställarens instruktioner varit felaktiga eller otydliga.

Läs mer

ÄTA-arbeten

Inom entreprenaden uppkommer inte sällan meningsskiljaktigheter och tvister rörande så kallade ÄTA-arbeten. ÄTA står för ändring, tillägg och avgående och innebär en reglering av hur parterna ska hantera de förändringar som nästan ofrånkomligen uppkommer vid en entreprenads genomförande.

Läs mer