Chalmers Innovation är en av de främsta hubarna för entreprenörskap i såväl Sverige som Europa och Jansson & Norin är en stolt samarbetspartner. Från och med denna vecka startar Jansson & Norin en “Legal Clinic” på inkubatorn där vi en gång i veckan har minst två affärsjurister on-site och reder ut juridiska bekymmer och identifierar nya möjligheter.

Vår relation till Chalmers går långt tillbaka; två av Jansson & Norins delägare gjorde sina masterstudier på entreprenörsskolan och många av våra kunder är sprungna ur miljön i och omkring Chalmers.

Sedan 1999 har Chalmers Innovation arbetat med över 200 projekt och startat över 115 företag. Över 2500 affärsidéer har utvärderats vilket har föranlett 1,5 miljarder privata investering i startups. Två av Chalmers inkubatorer räknas bland top 10 i fråga om universitets-inkubatorer och i slutet av förra året utsågs Chalmers Innovation till den 7e bästa företagsinkubatorn i världen utav UBI-index.