Efter många turer i byråkratins kvarn har nu lagförslaget om de nya personaloptionerna äntligen fått grönt ljus från EU-kommissionen. Faim Hassas förklarar vad förändringarna innebär och hur ni bör agera framöver.

Optioner till anställda har länge varit en huvudvärk för svenska techbolag. Lagstiftningen är komplex och avtalen blir inte sällan därefter. Därtill har de som trampat snett i optionsdjungeln drabbats av tuffa skattekonsekvenser, för såväl den anställde som bolaget, vilket lett till att optioner till anställda blivit synonymt med ångest och oro. Eftersom regeringen nu har beslutat sig för att gå vidare med nytt lagförslag om kvalificerade personaloptioner finns det all anledning att tro att orosmolnen på den svenska optionshimlen kommer att skingra sig en aning.

Värdepappersoption eller personaloption, pest eller kolera?

I korthet kan man idag ge ut två olika sorters optioner till anställda. Värdepappersoptioner och personaloptioner. Värdepappersoption är en option som förutsätter att den anställde har betalat en marknadsmässig ersättning för optionen (givet dagens värderingar på techbolag blir detta ofta ganska saftiga summor) och att optionen kan överlåtas (relativt) fritt. Beskattning sker först när den anställde säljer aktierna som lösts in, och då i inkomstslaget kapital. Problem uppstår ofta kring hur avtalen ska utformas och vad värdet på optionen ska uppgå till.

Personaloption är ett löfte att i framtiden få köpa aktier i bolaget, villkorat att den anställde jobbar kvar i bolaget. Beskattning sker vid tidpunkten då den anställde får eller köper aktierna. Mellanskillnaden mellan marknadsvärdet på aktierna och det som den anställde betalar kommer att beskattas som lön, för såväl bolag som anställd. Nackdelen är då att en aktie med ett värde på 100 kronor “äts upp” av en beskattning av upp till 57 kronor för den anställde, och 31 kronor för bolaget.

Det nya förslaget innebär en slags kombination av dessa två och kallas för “kvalificerade personaloptioner”.

Kvalificerad personaloption – den nya optionen

Förenklat innebär den nya lagen att bolag som 1) har max 50 anställda och 2) max 80 miljoner kronor i omsättning kan ställa ut kvalificerade personaloptioner till anställda som uppfyller följande krav:

  • Tjänar minst 22 200 kronor per månad.
  • Arbetar minst 30 timmar per månad.
  • Inte själva och inte har en närstående som äger fem procent av bolaget två år innan optionsavtalet ingås.
  •  Villkorar ägandet av sin option med att arbeta i bolaget under tre år från det att optionen ställs ut.

Beskattningen sker i inkomstslaget kapital först när den anställde säljer de aktier som förvärvas med stöd av den kvalificerade personaloptionen.

Kritiken har duggat tätt

Så långt verkar allt frid och fröjd. Men många, inte minst en rad kända tech-profiler, har uppmärksammat att innehavaren kan komma att omfattas av de så kallade 3:12-reglerna. Det innebär att endast en liten del av vinsten beskattas som kapital, medan merparten beskattas som tjänst av den anställde. Det skulle innebära att skillnaden mellan den gamla personaloptionen inte är särskilt stor, bortsett från att bolaget inte betalar sociala avgifter.

Detta är också den bistra sanningen för alla som äger så kallade kvalificerade andelar i ett aktiebolag. Dock missar många att kvalificerade aktier även kan avkvalificeras och därför leda till att vinsten beskattas som kapital istället för tjänst. En viktig skillnad i förhållande till personaloptioner är också att beskattningen som sagt sker först när man får pengar i näven och inte när man får en aktie (som eventuellt inte går att sälja om bolaget inte är noterat).

Avkvalificera aktier – slipp inkomstskatt

Att avkvalificera sina aktier är en ganska komplex manöver, som ingen vettig rådgivare skulle våga sig på att förklara fullt ut inom ramen för antalet tillåtna tecken i en Breakit-krönika. Huvuddragen ser dock ut som följer: Aktierna kan avkvalificeras genom att en utomstående (någon som inte jobbar i bolaget) äger mer än 30 procent av aktierna eller att man själv inte är aktiv i bolaget under fem års tid. Givet att skattelagstiftningen ändras lika ofta som vi får en ny regering är det definitivt mödan värt att kolla upp vad som är bäst för just dig när du ska sälja dina kvalificerade aktier.

Hur gör vi i framtiden?

Om ni har för avsikt att ge ut optioner i mindre omfattning till personalen kan det definitivt vara läge att sitta lugnt i båten och invänta de nya reglerna. Även om de nya reglerna inte når upp till alla önskemål som ställts till höger och vänster så innebär de en klar förbättring i förhållande till nuvarande situation och därtill ett vettigt verktyg för att knyta sig an ekonomiskt motiverad personal på sikt, vilket är en viktig faktor vid skapandet av varje ny unicorn.

 

Denna krönika publicerades först på Breakit den 11 juli 2017.