Vad vi gör
Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

För att göra bra offentliga affärer krävs – utöver goda kunskaper och förståelse för själva affären – en stor förståelse för det legala spelfält som offentliga inköpare verkar inom. Vi har erfarenhet av vilka juridiska och praktiska problem som kan stötas på av såväl den upphandlande myndigheten som den privata leverantören.

Läs mer

Upphandling

En upphandlande myndighet kan ibland stöta på situationer där den behöver hjälp i sitt upphandlingsarbete. Det kan bero på bristande resurser eller att specialistkompetens behövs inom områden den upphandlar mindre frekvent. Vi erbjuder kvalificerad hjälp till offentlig sektor med att projektleda upphandlingar. Vi tar hand om hela processen ifrån ax till limpa. Allt ifrån att upprätta förfrågningsunderlag och kravspecifikation till utvärdering och tilldelning.

Läs mer

Anbudsgivning

Offentlig upphandling kan uppfattas som byråkratiskt och krångligt. Det rör sig om stora affärer, men som företagare kan man vara rädd för att de pressade priserna innebär att man inte kan konkurrera med kvalitet. Vi hjälper dig med såväl standarddokumentation som rutiner för din anbudsgivning. Givetvis kan vi även projektleda hela anbudsprocessen åt dig. 

Läs mer

Överprövning

Vi hjälper dig när du känner att saker och ting inte har gått rätt till i upphandlingsprocessen. Kanske har kravställningen varit felaktigt utformad eller så är utvärderingen utförd på ett sådant sätt att ditt företag har blivit förfördelat. Vi har stor erfarenhet av överprövningsärenden och praxis och kan hjälpa dig att avgöra om det finns en process att driva. Stora pengar står på spel och det är viktigt för oss att du känner dig trygg i de beslut du tar.

Läs mer