Offentlig upphandling
Överprövning

Överprövning

Vi hjälper dig när du känner att saker och ting inte har gått rätt till i upphandlingsprocessen. Kanske har kravställningen varit felaktigt utformad eller så är utvärderingen utförd på ett sådant sätt att ditt företag har blivit förfördelat. Vi har stor erfarenhet av överprövningsärenden och praxis och kan hjälpa dig att avgöra om det finns en process att driva. Stora pengar står på spel och det är viktigt för oss att du känner dig trygg i de beslut du tar.

Läs mer

Överprövning av upphandling

Ibland inträffar det att en upphandlande myndighet gör fel i samband med en offentlig upphandling. Följden kan bli att en leverantör går miste om ett kontrakt med den upphandlande myndigheten. Den leverantör som förlorat upphandlingen har därför möjlighet att begära överprövning av upphandlingen genom att överklaga upphandlingen till förvaltningsrätten.

Läs mer

Skadestånd vid offentlig upphandling

En upphandlande myndighet som inte följer bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling, exempelvis genom att ingå avtal med en leverantör utan föregående annonsering, kan bli skyldig att betala skadestånd till förbisedda leverantörer. En leverantör som anser sig ha lidit skada har möjlighet att begära skadestånd genom att väcka talan vid allmän domstol.

Läs mer