Vad vi gör
Personuppgifter & dataskydd

Personuppgifter & dataskydd

Behandling av personuppgifter i någon utsträckning är vanligt oavsett vilken typ av företag man driver. Vare sig det gäller anställda, kunder eller personuppgifter som behandlas för annans räkning, är det viktigt att veta hur och när man får göra det. Vi har stor expertis inom dataskyddslagstiftningen och kan hjälpa er med allt från de nödvändiga avtalen till att säkerställa att er behandling är i linje med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Arbetet med en ny allmän uppgiftsskyddsförordning har pågått i EU sedan länge. Den nya dataskyddsförordningen kommer att innebära vissa praktiska skillnader för dig som företagare och det finns anledning att redan nu se över hur personuppgifter behandlas i din verksamhet. 

Läs mer

Privacy Policy

En privacy policy kan uppfylla ett flertal syften. Den är både ett dokument som beskriver ditt företags syn på användarnas integritet och en förpliktelse gällande hur, när och varför ni använder deras personuppgifter.

Läs mer

Överföring av personuppgifter till tredjeland

I oktober 2015 ogiltigförklarades den s.k. ”Safe Harbor”-överenskommelsen. Detta innebar att många företag plötsligt saknade laglig grund för att överföra personuppgifter från EU till USA, vilket enligt grundregeln är otillåtet.

Läs mer