Vad vi gör
Bolagsrätt

Bolagsrätt

Visst finns det både roliga och tråkiga stunder som företagare? Vi är med hela vägen. Från planering av bolagsstruktur, bolagsbildning och aktieägaravtal till nyemissioner och företagsförsäljning. Men också då en avveckling eller likvidation står för dörren.

Läs mer

Aktiebolag

Funderar du på att bedriva en verksamhet som kommer ta stora ekonomiska risker och ha anställda? Föreställer du dig stora vinster sedan du tagit ut lön? Och har du kanske tankar på att någon gång i framtiden sälja verksamheten? Då är det en god idé att överväga att bedriva din verksamhet genom ett aktiebolag.

Läs mer

Handelsbolag och kommanditbolag

Handelsbolaget är en förhållandevis smidig bolagsform, i vilken delägarna inbördes har stort utrymme att avtala om vilka regler som ska gälla mellan dem.

Läs mer

Ekonomisk förening

För att Bolagsverket ska kunna registrera en ekonomisk förening måste det finnas minst tre medlemmar som vill starta den. Tanken med denna bolagsform är att medlemmarna ska vara aktiva i verksamheten, exempelvis genom att delta som konsumenter eller leverantörer.

Läs mer