Vad vi gör
Immaterialrätt

Immaterialrätt

För att maximera värdet av ett bolags immateriella tillgångar krävs lika delar juridisk kunskap och affärsstrategi. Vi har erfarenhet av kommersialisering av såväl produkter som tjänster och är särskilt starka inom varumärkes- och upphovsrätt.

Läs mer

Varumärkeslicens

Om man vill använda någon annans varumärke utan att riskera att bli skadeståndsskyldig måste man oftast se till att få en varumärkeslicens till stånd. En varumärkeslicens kan något förenklat sägas bestå i rätten att utnyttja ett skyddat varumärke.

Läs mer

Varumärkesregistrering

Företagets varumärke är många gånger dess viktigaste tillgång. Hela verksamheten kretsar kring varumärket samtidigt som man ofta investerar mycket tid och pengar för att göra det starkare. Det är därför av naturliga skäl viktigt att skydda sitt varumärke från att andra aktörer profiterar på det. Det vanligaste, snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att skydda varumärket är genom en varumärkesregistrering.

Läs mer

Immateriella rättigheter i anställningsförhållanden

Som entreprenör och arbetsgivare är det viktigt för dig att säkerställa att du äger rätten till det arbetsresultat dina anställda skapar. Olika typer av juridiska regler aktualiseras beroende på vilken typ av produkt som presteras. Här utvecklas vad som gäller när arbetsresultatet utgörs av immateriella produkter.

Läs mer

Upphovsrätt

”Only one thing is impossible for God: To find any sense in any copyright law on the planet”. Den amerikanske författaren Mark Twain hade en minst sagt dyster syn på reglerna kring upphovsrätt. Vår förhoppning med denna introduktion är att ge de personer som delar Mark Twains syn på upphovsrätten, samt övriga intressenter, en introduktion och en grundläggande förståelse för den svenska upphovsrättslagstiftningen.

Läs mer

Varumärkesintrång

Att skydda sitt varumärke är minst lika viktigt som att få det registrerat. Ett varumärkesintrång kan ofta förebyggas och undvikas, men ibland krävs att en juridisk process i domstol initieras. Eftersom vi bistår såväl varumärkesinnehavare som den som påstås begå intrång, har vi god insikt i båda sidors situation och är därför en trygg punkt genom hela processen. Hela vägen från första kontakt till det slutliga domstolsavgörandet.

Läs mer