Vilka vi är

Ideella engagemang

Eftersom vi brinner för företagande tar vi ofta chansen att stötta unga entreprenörer genom mentorskap och deltagande i sammanhang där vi kan dela med oss av kunskap och kontakter. Under åren har vi agerat mentor för språngbrädeföretag i Connect Västs regi, innehaft styrelseuppdrag i Young Entrepreneurs of Sweden, engagerat oss i frågor om unga och innovation i Advisory Boards hos Tillväxtverket och Vinnova m.m.

Alla människor har utrymme att göra något för att se till att andra får det lite bättre. Vare sig det rör sig om effektiv dokumenthantering och minskadmiljöpåverkan till förmån för våra barnbarn eller kostnadsfritt biträde vid Davids kamp mot Goliat så försöker vi se till att Jansson & Norin genomsyras av en ansvarskänsla och en tro på förändring mot en värld som är hållbar på riktigt. Våra medarbetare ska löpande utföra arbete för företag och organisationer som främjar hållbarhetsfrågor och stöttar entreprenörskap.